zaterdag 30 november 2013

November 2013: Update bouwactiviteiten Totomix

Van dr. Assey kregen we foto’s van de voortgang van de nieuwe Totomix productie-eenheid. Ik wilde ze jullie niet onthouden. Zoals jullie zien wordt er flink aan gewerkt. De ondersteuning van de Stichting Turiani heeft het Totomix-project een flinke zet in de rug gegeven, en we zullen dat blijven doen.
vrijdag 18 oktober 2013

Reisverslag naar Turiani (maart 2013)

door Han LoozenEind maart van dit jaar zijn Jac Op den Kamp en ik 1 week naar Turiani geweest. Voor mij zelf leuk om weer terug te zijn en kennis te maken met het nieuwe management van het ziekenhuis. Bovendien wilden we dr. Assey, kartrekker van het Totomix kindervoedingsproject, een extra steuntje in de rug geven. Jac is een door de wol geverfde zakenman, manager, directeur die geïnteresseerd was geraakt in Turiani. Hij wilde het wel eens met eigen ogen bekijken.

Het was een leuke en leerzame week. Er verandert veel op dit moment in Tanzania. Veel economische activiteit (6% groei per jaar) gepaard gaande met grote drukte op de wegen en er omheen. De mobiele telefonie heeft er een enorme vlucht genomen, overal zie je mensen bellen, overal is bereik. Kost bijna niks en het land is er mee ontsloten. Economisch erg belangrijk, je kunt tegenwoordig zelfs via de telefoon, buiten de bank om, geld overmaken van de ene kant van het land naar de andere. Nieuw was ook de geasfalteerde weg die op de plaats van de eerdere dirt-road naar Turiani werd aangelegd. Leverde nu wat extra oponthoud op maar straks kun je weer een half uur eerder in Turiani zijn. Het maakt de romantiek wat minder, maar economisch voor de streek is het erg belangrijk. Na een reis van 1.5 dag via Amsterdam en Dar-es-Salaam kwamen we aan in Turiani. Hier werden we hartelijk ontvangen door Assey en zijn vrouw Anna. Na een heerlijke Tanzaniaanse maaltijd werden we ingekwartierd in een guesthouse op het ziekenhuisterrein. Toevallig ons oude, enigszins verbouwde woonhuis. Ontzettend leuk om daar weer binnen te zijn. Ondanks de verbouwing was alles nog zeer herkenbaar: de keuken, de woonkamer, de kamer van Sanne (nu Jac’s slaapkamer), onze slaapkamer. De kamer die mij werd toegewezen was op de plek van onze oude badkamer en toilet, ook wel bijzonder.

In de dagen erna hebben we veel gepraat en rondgekeken. Veel met Assey en zijn vrouw gesproken. Zij houden met zijn tweeën met hard werken het Totomix overeind maar het was duidelijk dat dit zo niet door kon gaan. De conclusie van deze gesprekken was, dat om te overleven het project zelfstandig verder zal moeten, los van het ziekenhuis. Afgesproken is dat Assey hier de plannen voor maakt met advies en ondersteuning van Jac en de Stichting. Inmiddels is Assey al begonnen met de bouw van een gebouw voor de productie van Totomix. De plannen zien er goed uit. De uitgangspunten blijven hetzelfde, productie van goedkope, voedingsrijke kindervoeding met daarnaast onderwijs over voeding en eigen productie van Totomix. De naam zal worden veranderd in Turianimix, omdat voor patent aan te vragen de naam Totomix niet gebruikt kan worden.

Ook hebben we gesprekken gevoerd met het managementteam van het ziekenhuis. Duidelijk is dat er veel problemen zijn. Er zijn tekorten, de economische ontwikkelingen gaan hard en vragen toenemende aanpassing van de staf van het ziekenhuis. Ook hier hebben we afgesproken een aantal zaken te ondersteunen.

Daarnaast waren we blij verrast met een nieuw schooltje midden in het dorp tegenover het ziekenhuis. Dit schooltje is opgericht door Mwanaïdi, een onderwijzeres die Ellen nog goed kent uit onze periode in de jaren negentig. Ellen heeft indertijd samen met Assey een schooltje op het ziekenhuisterrein helpen opzetten voor werkers van het ziekenhuis. Mwanaidi gaf daar toen les. Inmiddels is Mwanaidi zelf een schooltje in het dorp begonnen voor alle kinderen. Het is een zeer populair schooltje voor kinderen in de kleuterleeftijd. Mwanaidi runt dit met hart en ziel. Kinderen die anders op straat rondlopen kunnen er terecht. Belangrijk want onderwijs is de motor van de ontwikkeling. Zelfs een aantal medewerkers van het ziekenhuis laten hier hun kinderen naar school gaan.

Ze heeft een klaslokaal van hout gebouwd dat we bezocht hebben. Ze wil graag een klaslokaal bijbouwen voor uitbreiding van de school met hogere klassen maar ja, het geld is een probleem. We hebben toegezegd om 1 nieuw lokaal te sponsoren. Ook daarvan is de bouw inmiddels begonnen.

Wat is er nu allemaal afgesproken en voor een deel al gedaan:financiële ondersteuning en advies bij verzelfstandiging van het Totomix Project onder leiding van dr. Assey.
-       
ondersteuning van scholing van medewerkers van het ziekenhuis
-         
ondersteuning van scholing door het ziekenhuis van de Village Health Workers, de dorpsgezondheidswerkers dit jaar mn in het begeleiden van zwangere vrouwen in de dorpen
-       
ondersteuning van het fonds “Kuweka na kukopa” een soort microkredietfonds voor werknemers van het ziekenhuis. Het fonds is 18 jaar geleden met geld wat we uit Nederland hadden gekregen opgezet en functioneert nog steeds goed. Werknemers kunnen hier geld lenen voor investering in landbouw of huis. Het kan dan renteloos worden afgelost. Het wordt beheert door de lokale vakbondsafdeling.
 * 
gedurende 2 jaar financieren we Turianimix voor de kinderen die opgenomen zijn op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Dit is belangrijk omdat de standaardvoeding die het ziekenhuis verstrekt onvoldoende voeding bevat. Dit bevordert de genezing niet. Het verstrekken van de Turianimix gaat hand in hand met onderwijs voor de moeders van de kinderen over voeding. Vroeger was dit een succesvol programma, dat de laatste jaren in het slop was geraakt. Na 2 jaar wordt de steun afgebouwd en zal het ziekenhuis het beetje bij beetje moeten overnemen.
-       
*
sponsoring van 1 klaslokaal van de nieuw gestarte dorpsschoolOp dit moment hebben we zeer regelmatig contact met Assey, Mwanaidi en met het ziekenhuis.  De bouwactiviteiten volgen we op de voet, Assey staan we, mn Jac, ook nog bij met zakelijk en bouwtechnisch advies.

We kunnen terugkijken op een leuke, nuttige en leerzame week. Jac heeft als debutant in Afrika zijn ogen uitgekeken, en een waardevolle bijdrage geleverd in de gesprekken en in het Totomixproject. Ook voor mij waren er weer veel nieuwe dingen. We zijn onder de indruk van de inzet, maatschappelijke betrokkenheid en organisatievermogen van dr. Assey. Ook de medewerkers van het ziekenhuis werken hard om het ziekenhuis en hun eigen gezinnen gedraaid te krijgen. We hebben weer leuke mensen ontmoet, een bijzondere kraamvisite afgelegd en inspirerende bezoekjes afgelegd bij oude en nieuwe bekenden. Erg leuk was ook dat we mee mochten met Mathilde, de verpleegkundige van het consultatiebureau. Met de jeep mee kleine kinderen vaccineren in een dorp in de buurt, een geweldige ervaring.
Het gaf inspiratie en nieuwe drive om de activiteiten van de stichting te intensiveren. Een aantal van bovenstaande plannen is al bezig, de rest staat op het punt om te starten.

Wat wel duidelijk is dat met de uitvoering van bovenstaande plannen de bodem van onze schatkist in zicht gaat komen. We zullen ons dus moeten inspannen om extra inkomsten te werven. Iedereen die hierbij mee wil helpen is van harte welkom.

Rek.nr.: 12.69.61.905
T.n.v. Stichting Turiani te Koningslust
donderdag 7 maart 2013

Han en Jack naar Turiani

Binnenkort, op 24 maart a.s. gaan wij, Han Loozen en Jack Op den Kamp, naar Turiani. We gaan met name voor het Totomix-project. We willen kijken hoe alles loopt en zien waar we nog kunnen helpen met raad en daad. Assey, de Tanzaniaanse arts die het kindervoedingsproject leidt, wil graag uitbreiden in de productie van Totomix maar met name ook in het onderwijzen vande productie van gezonde voeding van de lokale bevolking.

Daarnaast zijn er nog wat zaken die hij wil oppakken. Jack is een ervaren manager en organisator en kan vanuit die kennis en ervaring hopelijk van goede dienst zijn. We zullen er ruim 1 week verblijven.
Het is ook gewoon leuk om weer in Turiani te zijn en iedereen te zien. We verheugen ons er enorm op.
Na terugkomst zullen we uitgebreid verslag doen.

Documentaire Ziekenhuis Turiani

Een indrukwekkende documentaire gemaakt door de Trudy Heine, Josine Kremer en Michiel Willems, studenten van de Hanzehogeschool Groningen naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van Turiani Hospital in opdracht van De Stichting 'Vrienden van Turiani' uit Groningen:  we care, we love, we pray Turiani Hospital

woensdag 25 mei 2011

Nieuwsbrief Stichting Turiani April 2011

Koningslust, mei 2011

Beste vrienden van Turiani,

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie bericht van ons kregen. Het is dan ook kwa activiteiten even stil geweest. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de organisatie van het ziekenhuis in Turiani een tijdlang ongewis is geweest. Het ziekenhuis was eigendom en werd gerund door de Zusters van het Kostbare Bloed. Afgelopen jaar is het beheer overgedragen aan het bisdom Morogoro. Dit had organisatorisch wat voeten in aarde. Daarnaast is het ziekenhuis een zogenaamd DDH-ziekenhuis geworden. Dit houdt in dat de overheid financieel bij springt in met name de personeelskosten. Al met al een goede zaak maar hier staan ook eisen tegenover ten aanzien van de te leveren zorg en het vergt organisatorisch de nodige aanpassingen. Al met al een rumoerige tijd waarin lange tijd veel onduidelijk is geweest. Ook was hiermee onduidelijk met wie er samengewerkt moest worden en hoe de geldstromen konden lopen. Vandaar dat we even een pas op de plaats gemaakt hebben.

Nu echter de stofwolken zij opgetrokken kunnen we weer met volle kracht vooruit.
Wat is geweest?

Marleen Kingma en Norman MacDonald hebben tijdens de “Open Atelierdagen” in de Jordaan in Amsterdam Pinksteren 2010 kopiën van tekeningen van Norman verkocht voor Turiani, zie foto’s bovenaan deze brief. Hiermee hebben ze €240, - opgehaald. Een geweldig initiatief, Marleen en Norman, waarvoor onze hartelijke dank. Voor meer werk van Norman McDonald zie ook www.macdonaldart.net.

In november afgelopen jaar heeft de afdeling Koningslust van Zij-Aktief (vereniging van plattelandsvrouwen) gedurende 2 avonden aktie gevoerd om geld in te zamelen voor Turiani. Het zijn 2 geweldige avonden geworden. Op de eerste avond hebben Han en Ellen een diapresentatie gehouden over Turiani. Hier was een tombola aan gekoppeld waarvan de prijzen gedoneerd waren. Een drukbezochte avond met enthousiaste reacties. Tijdens de tweede avond werd er een “ouderwetse” kien-avond gehouden waarvan de opbrengst ook weer voor Turiani was. Weer veel gedoneerde prijzen en een optreden van het Koningsluster Gemengd Koor Konzagro met Afrikaanse liederen. Wederom een geslaagde avond. Aan het eind van de avond kon de opbrengst bekend gemaakt worden: € 1059, -. Met de nagekomen
giften heeft deze aktie de Stichting Turiani in totaal ruim €1200, - opgeleverd. Een prachtig resultaat waarvoor wij Zij-Aktief Koningslust hartelijk danken.

1. Kienen voor Turiani
2. Afrikaanse liederen van Konzagro
3. Bekendmaking van het eindbedrag van de 2 avonden

Als gevolg van de aktie van Zij-Aktief heeft ook de Stichting Eén Aarde uit Asten besloten geld aan de Stichting Turiani beschikbaar te stellen. Deze stichting zamelt tweedehands spullen in en verkoopt deze weer ten behoeve van goede doelen die telekens opnieuw bepaalt worden. Naar aanleiding van de aktie van Zij-Aktief en op initiatief van haar voorzitster heeft de stichting besloten om € 1000,- te doneren voor de Stichting Turiani. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee en ook voor de Stichting Eén Aarde onze hartelijke dank!

Wat gebeurt er met het geld?

We hebben besloten om onze aandacht vooral te richten op het Totomix-project. Eerste reden is dat we na de bovengenoemde re-organisatie met dr. Assey de beste contacten hebben. De mensen die nu de leiding hebben in het ziekenhuis hebben we nog niet ontmoet. Tweede reden is dat het ziekenhuis ook ondersteund wordt door de Vrienden van Turiani uit Groningen (www.turiani-hospital.org) en de Stichting Burns (www.turiani.nl). Zij hebben goede contacten met het management van het ziekenhuis en goed zicht op wat er gebeurd. Zij houden zich vooral met het ziekenhuis bezig, wij zullen ons meer op het Totomixproject richten.
Na de aktie van Zij-Aktief heeft Assey een plan gemaakt voor het uitbreiden van het Totomix-project. Dit behelst een aantal onderdelen;

1. Weer opstarten van verstrekking van Totomix aan de kinderen die zijn opgenomen op de kinderafdeling. Deze kinderen zijn vaak ondervoed bij binnenkomst en de voeding die ze in het ziekenhuis krijgen is volstrekt niet toereikend. Aan het verstrekken van de Totomix wordt een onderwijsprogramma gekoppeld voor de moeders van de opgenomen kinderen. Deze moeders wordt geleerd hoe ze Totomix zelf kunnen maken en hoe ze hun kinderen gezond kunnen houden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de kinderen worden door betere voeding op de kinderafdeling sneller beter, en de moeders leren hoe ze hier thuis mee verder kunnen gaan. Omdat ze alle producten die nodig zijn voor Totomix zelf kunnen verbouwen is dat geen grote investering.

2. Angelina, een geroutineerde verpleeghulp die eerder al veel met Totomix heeft gewerkt, en ervaren is in voorlichting aan moeders, komt in dienst van het project. Hier gaat zij helpen de productie uit te breiden en gaat ze een belangrijke rol in de extra voorlichting spelen.

3. Het project gaat ook in de stad Morogoro voorlichting geven. Enerzijds uitbreiding van de markt voor Totomix, anderzijds en nog belangrijker worden ook hier weer veel mensen onderwezen in gezonde voeding.

4. Investeren in betere verpakkingen voor de Totomix
Hierin gaan wij financieel ondersteunen. Zo hebben we toegezegd om de Totomix voor de kinderafdeling het eerste jaar volledig voor onze rekening te nemen, en het tweede jaar in principe voor 50%. De andere 50% zou het ziekenhuis moeten opbrengen. Ook in de andere zaken zullen we Assey kunnen ondersteunen. Einddoel is dat het project zich uiteindelijk grotendeels zelf kan bedruipen, maar voorlopig zal nog extra steun nodig zijn.

Mochten zich in het ziekenhuis nog kleinere projecten aandienen zullen we daar zeker naar kijken, zoals bv de motor die we gesponsord hebben voor de mobiele oogkliniek. Deze draait door deze steun weer volop, zodat ook mensen met oogziekten die afgelegen wonen opgespoord en behandeld kunnen worden. Maar voorlopig zullen we onze aandacht vooral richten op het Totomixproject.

Ondanks de geringe activiteiten afgelopen jaar is de groep vaste donateurs ons trouw gebleven waarvoor onze hartelijke dank. We hopen nu weer meer nieuws te kunnen brengen uit Turiani, maar soms moet je mensen even de tijd geven.

We denken dat komende jaren extra geld goed besteed kan worden. Dus heb je ideeën voor geldinzameling aarzel niet, laat het weten, voer ze uit! Het levert behalve geld, zoals boven beschreven, vaak ook leuke reacties, voldoening en soms weer nieuwe ideeën op. Wij willen graag meedenken of ondersteunen met informatie.

Wat betreft donaties, we zijn door de belastingdienst officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat donaties aftrekbaar zijn van de belastingen.
Het nummer van de bankrekening is nog steeds:

12.69.61.905
T.n.v. Stichting Turiani te Koningslust.
Ontvang je nog geen nieuwsbrief en heb je wel belangstelling meld je dan aan bij hanloozen@home.nl.

Hartelijk dank namens de Stichting Turiani
Han Loozen